Kandidat til europakomitéen!

cover3

Om 20 dage er der valg til Europakomitéen i WAGGGS, og jeg er en af kandidaterne. Vi er 10 kandidater om 6 pladser. Det kan næsten ikke blive mere spændende! Men hvad er Europakomitéen egentlig for noget? Og hvad vil jeg der?

WAGGGS er verdensorganisationen for pigespejdere. I Danmark er pigerne i Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps og De grønne pigespejdere medlem i WAGGGS. WAGGGS har en verdensbestyrelse og er desuden inddelt i 5 regioner, som hver ledes af en komité. De helt store strategiske beslutninger træffes i verdensbestyrelsen, mens Europakomitéen og de andre regionale komitéer har til opgave at hjælpe med at føre beslutningerne ud i livet i den regionale kontekst.

cover2

Selvom der er mange ting, vi har tilfælles med pigespejdere på tværs af hele verden, er der nemlig også mange ting, som er særlige for spejderarbejdet i Europa. En af dem er, at mange spejderkorps ikke blot er medlem i WAGGGS, men også i den anden store verdensspejderorganisation WOSM – og derfor arbejder WAGGGS og WOSM tæt sammen i Europa. En anden særlig ting i Europa er det store fokus på friluftsliv, udfordringer og adventure i vores spejderarbejde. Et tredje særkende er, at vi har aftalt at betale ekstra kontingenter til WAGGGS til gengæld for, at vi får nogle særlige tilbud i vores spejderarbejde – fx ekstra internationale kurser, Roverway og andre spændende europæiske aktiviteter. Det er nogle af de ting, jeg skal arbejde med, hvis jeg bliver valgt.

Jeg tror på, at noget af det, vi kan gøre endnu mere af i det europæiske spejderarbejde er, at tage vare på vores samfund. ”Social Impact” hedder det på WAGGGS-sprog. Det handler fx om at hjælpe de mange børn, unge og voksne, som flygter op igennem Europa, med at få et godt liv og et socialt netværk i det nye land, de er kommet til. Eller om at skabe større sammenhængskraft på tværs af befolkningsgrupper i lokalsamfundet. Der er mange muligheder. Vi skal bare være gode til at gribe dem og bruge vores styrker, både individuelt og som organisationer, til at gøre en forskel. For det kan vi godt.

cover1

Der er mange andre ting, jeg også gerne vil arbejde for i Europakomitéen. Men først skal jeg vælges. De andre kandidater kommer fra Polen, Armenien, Slovenien, Spanien, Malta, Irland, UK, Holland og Norge. Det bliver spændende at se, hvordan den nye Europakomité bliver sammensat. Og jeg er meget spændt på, om jeg er en af de heldige, der får en plads i komitéen, når resultatet af valget offentliggøres om 20 dage.

Miriam Madsen, De Grønne Pigespejdere

a