Ny medformand søges til Spejder i Verden

Ny medformand søges til Spejder i Verden

Spejder i Verden er et udvalg under Pigespejdernes Fællesråd Danmark, som arbejder med at udbrede internationale spejderoplevelser blandt spejdere i Danmark. Det gør vi fx ved at planlægge kampagner på sociale medier med gode historier fra andre spejdere, der har været ude i verden, ligesom vi skriver opslag og er med til at udvælge danske deltagere til internationale kurser og seminarer og har ansvar for Dronning Ingrids Rejsefond.

Udvalget består af 5 medlemmer og ledes af to medformænd, og du kommer derfor til at indgå i et tæt samarbejde med en, der allerede kender til opgaverne og udvalget. Som formand vil du være med til at sikre fremdrift i udvalget og være med til at sikre, at de forskellige opgaver og beslutninger føres ud i livet.

Formændene løfter ikke alle opgaverne selv og kan med fordel uddelegere – men stadig have det samlede overblik.

Hvad får Du ud af at være medformand for Spejder i Verden?

Du kommer til at arbejde med et veletableres tværkorpsligt hold af unge engagerede spejdere, som er med til at sikre, at endnu flere spejdere får kendskab til og mulighed for at opleve den internationale spejderverden. Fordi udvalget er en arbejdsgruppe under Pigespejdernes Fællesråd Danmark, skal du være medlem af et korps, som er medlem af PFD for at kunne være en del af udvalget, ligesom det er en fordel, hvis du har kendskab til WAGGGS, PFD eller andet internationalt spejderarbejde.

Formandens konkrete opgaver er blandt andet

  • Deltage i udvalgsmøder og sikre at der er en dagsorden til møderne.
  • Have overblik over deadlines.
  • Ansvar for udvalgets budgetlægning
  • Sikre at der skrives referater af møderne
  • Kontakt og afrapportering til IC’erne og til Pigespejdernes Fællesråd Danmark
  • Overordnet ansvar for, at diverse ansøgning til kurser, seminarer eller Dronning Ingrids Rejsefond bliver behandlet

Disse opgaver vil blive fordelt og løst i samarbejde med den anden medformand for udvalget, og du vil derfor have en tæt samarbejdspartner ift. disse opgaver.

Er du interesseret eller nysgerrig på at høre mere? Så send en kort beskrivelse af dig selv og lidt om hvorfor du kunne tænke dig at blive formand. Ansøgning skal sendes til: ic@dbs.dk

OBS. Ansøgningen skal være modtaget senest d. 10. oktober.

Comments are closed.