Forandringsagenter – teammedlemmer søges

Forandringsagenter – teammedlemmer søges

Vil være med til at afholde et ungdomskursus, som giver deltagerne et stærkt nordisk netværk og redskaber til at forme fremtidens spejderarbejde?

Pigespejdernes Fællesråd og The Danish Scout Council søger netop nu teammedlemmer til arrangementsteamet bag Forandringsagenter 2019.

Forandringsagenter er et kursus for 16-25-årige spejdere fra de nordiske lande. Forandringsagenter er en del af aktivitetsplanen for det nordiske spejdersamarbejde, der blev vedtaget på Nordisk Spejderkonference 2019.

Forandringsagenter skal afholdes i Danmark i 2019, og i spidsen for det vil være et arrangementsteam bestående af fem til syv medlemmer. Kurset har til formål at skabe en platform for unge spejdere, hvor de kan mødes og danne netværk på tværs af Norden. Forandringsagenter skal ligeledes bidrage til deltagernes forståelse af forskelle og ligheder i spejderbevægelsen lige så vel at det skal give inspiration og redskaber til at påvirke spejder-dagsordenen i hjemlandet.

Alle over 25 år kan søge, men det er en fordel, at man har nogle af følgende kompetencer:

  • Kendskab til nordisk/internationalt spejderarbejde
  • Erfaringer med afholdelse af kurser for unge
  • Har en god sprogforståelse for skandinavisk/engelsk
  • Erfaringer med budget og regnskab

Der er ansøgningsfrist d. 21. december 2018, hvorefter udvælgelsen af teammedlemmer vil finde sted i samarbejde med formanden for arrangementsteamet. Formand for arrangementsteamet søges separat, men du er velkommen til at søge begge opslag, find det andet opslag her.

Forandringsagenter skal holdes i primo oktober 2019. I januar 2019 forventes det, at budget, skitse til program og de væsentligste praktiske detaljer er på plads. I maj 2019 åbnes tilmeldingen til kurset.

Lyder dette som noget for dig, så send en kort ansøgning med din motivation og din spejdererfaring til spejderiverden@gmail.com senest 21. december. Ansøgningen skal desuden indeholde følgende; navn, adresse, mailadresse, fødselsdato og telefonnummer. Skriv også i ansøgningen, om du er interesseret i at være teammedlem, hvis ikke du bliver valgt som formand.

Hvis du har spørgsmål til opslaget eller vil vide mere om Forandringsagenter, kan du kontakte din IC’er: Det Danske Spejderkorps: ic@dds.dk

De grønne pigespejdere: ic@pigespejder.dk

Danske Baptisters Spejderkorps: ic@dbs.dk

Danish Scout Council: wosmic@scouts.dk

 

Comments are closed.