Forandringsagenter 2020

Forandringsagenter 2020

Vil du være med til at afholde et ungdomskursus, som giver deltagerne et stærkt nordisk netværk og redskaber til at forme fremtidens spejderarbejde?

Pigespejdernes Fællesråd Danmark og The Danish Scout Council søger netop nu teammedlemmer til arrangementsteamet bag Forandringsagenter 2020.

Forandringsagenter er et kursus for 16-25-årige spejdere fra de nordiske lande. Forandringsagenter er desuden en del af aktivitetsplanen for det nordiske spejdersamarbejde, der blev vedtaget på Nordisk Spejderkonference 2018.

Forandringsagenter skal afholdes i Danmark d. 19. til 22. marts 2020, og i spidsen for det vil være et arrangementsteam bestående af fem til syv medlemmer. Kurset har til formål at skabe en platform for unge spejdere, hvor de kan mødes og danne netværk på tværs af Norden. Forandringsagenter skal ligeledes bidrage til deltagernes forståelse af forskelle og ligheder i spejderbevægelsen lige så vel at det skal give inspiration og redskaber til at påvirke spejder-dagsordenen i hjemlandet.

Alle over 21 år kan søge, men det er en fordel, at man har nogle af følgende kompetencer:

  • Kendskab til nordisk/internationalt spejderarbejde
  • Erfaringer med afholdelse af kurser for unge
  • Har en god sprogforståelse for skandinavisk/engelsk
  • Erfaring med budget og regnskab

Det er et krav, at du kan deltage i kursusafholdelsen d. 19. til 22. marts 2020. Du skal desuden forvente at bruge tid på planlægning, men hvordan det kommer til at foregå, har du mulighed for at aftale sammen med resten af arrangementsteamet.

Der er ansøgningsfrist tirsdag d. 8. oktober 2019, hvorefter udvælgelsen af teammedlemmer vil finde sted i samarbejde med formanden for arrangementsteamet.

Lyder dette som noget for dig, så send en kort ansøgning med din motivation samt spejdererfaring til spejderiverden@gmail.com senest d. 8. oktober 2019. Ansøgningen skal desuden indholde følgende: navn, adresse, mailadresse, fødselsdato og telefonnummer.

Hvis du har spørgsmål til opslaget eller vil vide mere om Forandringsagenter, kan du kontakte din IC’er:

Det Danske Spejderkorps: ic@dds.dk
De grønne pigespejdere: ic@pigespejder.dk
Danske Baptisters Spejderkorps: ic@dbs.dk
The Danish Scout Council: wosmic@scouts.dk

Comments are closed.