Vil I planlægge Nordic Adventure Race 2021?

Vil I planlægge Nordic Adventure Race 2021?

OPEN CALL: Danmark skal i sommeren 2021 være vært for Nordic Adventure Race, som er et event under Nordisk Spejderkomité, der favner spejderkorpsene i hele Norden. Pigespejdernes Fællesråd Danmark og Danish Scout Council søger derfor efter et team, der vil stå for planlægning og afholdelse af eventet i 2021.

Hvad er Nordic Adventure Race?
Formålet med Nordic Adventure Race 2021 er at skabe en platform, hvor unge spejdere kan mødes på tværs af de nordiske lande og samarbejde og dyste i spejderfærdigheder. Ligeledes skal deltagerne lære om nordiske spejdermetoder- og kulturer. 

Eventet skal afholdes over flere dage i sommeren eller efteråret 2021 og skal have en adventure-profil. Der er en forventning om at nå 350 deltagere, som vil være unge under 18 år fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Grønland. Af den årsag skal eventet hovedsageligt foregå på skandinavisk, men engelsk kan med fordel inddrages. De deltagende lande vil også sende ledere og IST’ere med. Arrangementsteamet kan selv få indflydelse på den specifikke aldersgruppe. 

Hvem søger vi?
Rekrutteringsprocessen foregår ved konceptansøgning, hvor der søges som et samlet team. Vi forventer, at I har en relativt veludviklet idé til, hvordan eventet kan afholdes og hvad de overordnede rammer for løbet skal være. Ansøgninger kan med fordel udarbejdes gennem kreative løsning såsom en videopræsentation og skal sendes senest d. 15. februar 2020. 

Arrangementsteamet kan opstå gennem flere forskellige konstruktioner: 
– Et allerede etableret team, der allerede har erfaring med løbsplanlægning, men som trænger til en ny udfordring? 
– Personer fra forskellige løbsteams, som vil søge en fælles udfordring? 
– En række spejdervenner med de rette kompetencer, der er klar til en ny og spændende opgave
– Et individ, der gerne vil bidrage til at give andre spejdere en fantastisk oplevelse? 

Uanset hvem I er, leder vi efter et team, der – med udgangspunkt fra et allerede udarbejdet kommissorium – har mod på at give spejdere fra hele Norden en fantastisk, udfordrende, fysisk og mental oplevelse i naturens rammer, der giver dem en forsmag på, hvad Adventurespejd og spejderløb i Danmark kan. Vi forventer, at I er i stand til at levere et event, som økonomisk hviler i sig selv. Det vil dog være muligt at søge en række ekstern funding til arrangementet. 
Vil du gerne være med, men har ikke en gruppe at søge sammen med, så send din ansøgning alligevel. Vi vil få brug for mange, dygtige frivillige, som kan give en hånd med under planlægningen og afholdelsen af eventen. 

Hvordan udvælger vi? 
Ved udvælgelse af teamet ses der på teamets sammensætning af kompetencer, alder, køn, international/nordisk spejdererfaring såvel som tilhørsforhold til danske og evt. nordiske spejderkorps, med henblik på at sammensætte det bedste og mest dynamiske team. I forhold til løbskonceptet ses der på kreativitet, rammer og særligt hvordan det nordiske aspekt er en del af konceptet. 

Send jeres ansøgning til Anders Finderup, Vice International Commissioner DDS, på viceic@dds.dk senest d. 15. februar 2020. Har du nogle spørgsmål eller vil gerne vide mere, kan du ligeledes tage fat i Anders eller kontakte Emma Elgaard Larsen på ic@pigespejder.dk

Billede lånt af Solaris.

Comments are closed.