Forandringsagenter 2020

Forandringsagenter 2020

Hvad vil det sige at være spejder i Norden? Hvad kan vi lære af hinanden? Hvordan sætter vi gang i en bevægelse?

Forandringsagenter 2020 er et kursus for dig, der er 16-25 år, har ambitioner på dine egne og dit spejderkorps’ vegne, og som gerne vil inspireres og få et venligt puf i ryggen til at sætte gang i drømmene.

På kurset vil vi arbejde med de følgende 3 temaer:

  • International inspiration
  • Demokratisk indflydelse 
  • Spejderpolitik

Kurset skaber rum for en god og tryg dialog, og vil indeholde en række inspirationsoplæg inden for de givne temaer. Hovedformålet er at skabe grobund for et sparringsnetværk blandt unge spejdere i Norden, hvor du fx vil kunne sparre med andre om mulighederne i din organisation, din egen udvikling, hvordan et nordisk fællesskab kan styrke dit spejderarbejde og hvordan du kan tage fat på næste skridt i dit spejderarbejde. Derudover vil kurset give dig kendskab til de nordiske sprog og kulturer.

Hvem kan deltage?
Alle unge mellem 16 og 25 år fra et WAGGGS-/WOSM-godkendt spejderkorps i Norden (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Grønland) kan deltage. Det vigtigste er at du er nysgerrig efter at vide mere om et eller flere af de ovenstående temaer og er klar til at give dit eget ambitionsniveau et løft. Det kan fx være i form af at ”ville noget mere”, kunne tænke dig at planlægge en stor lejr på et tidspunkt, ville stille op til gruppeleder, være nysgerrig efter at vide, hvordan du kan ændre vedtægter og beslutninger – eller noget helt andet.

Sprog
I Norden er vi gode til at forsøge at tale med hinanden på tværs, og vi opfordrer derfor deltagerne til at bruge de nordiske sprog på kurset. Modulerne vil dog blive afholdt på engelsk for at sikre, at alle får samme information og mulighed for at deltage optimalt.

Tid og sted
Forandringsagenter 2020 starter torsdag d. 19. marts kl. 12.00 og slutter søndag d. 22. marts 2020 kl. 13.00.

Kurset afholdes på Gurredam Spejdercenter, men start- og slutsted er Københavns Lufthavn Kastrup Terminal 2 (ankomsthallen).

Ansøgning
For at komme i betragtning til en plads på Forandringsagenter, skal du sende en ansøgning. Hvert korps har et begrænset antal pladser, som fordeles efter ansøgningsfristen.
Din ansøgning skal indeholde en kort beskrivelse af dig og din spejdererfaring samt et afsnit om, hvorfor du ønsker at deltage på Forandringsagenter. Send din ansøgning til spejderiverden@gmail.com senest d. 9. februar 2020.

Betaling
Hvert korps har deres egen retningslinje i forhold til prisen på kurset. Kontakt din International Commissioner, hvis du har nogle spørgsmål.

Danske Baptisters Spejderkorps: ic@dbs.dk
Det Danske Spejderkorps: ic@dds.dk
De grønne pigespejdere: ic@pigespejder.dk

Comments are closed.