Frivillige til Free Being Me

Endelig kan vi meddele, at Danmark skal være en del af en hel ny fase af arbejdet med aktivitetsmaterialet Free Being Me, som laves i et samarbejde mellem World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og Dove.

Free Being Me behandler nogle af de samfundsudfordringer, som børn og unge møder. Gennem sjove og involverende aktiviteter lærer spejderne at sætte pris på deres krop og udseende. De lærer samtidig om ledelse og bliver styrket i bevidstheden om, at de kan gøre en forskel både lokalt og globalt. Der vil også blive sat fokus på betydningen af sociale medier, gruppepres og mobning.

En ny fase af projektet betyder, at WAGGGS udgiver et helt nyt aktivitetsmateriale, uddanner trænere og giver udgivelserne er helt ny visuel identitet. Der er altså tale om Free Being Me 2.0.

Danmarks deltagelse i projektet er funderet i Pigespejdernes Fællesråd Danmark, og vi søger derfor en række frivillige, som skal tage del i forberedelsen og udbredelsen af aktivitetsmaterialet. Uanset køn og korpstilknytning, er du velkommen til at søge.

Se mere om de konkrete ledige frivilligstillinger nedenfor.

Den øverste ledelse af projektet vil blive varetaget af vores projektgruppe, mens vi skal have en række udvalg med fokus på kommunikation, aktivitetsmateriale og events. Det er muligt at vise interesse i i et eller flere udvalg.

Kommunikationsudvalg
Under styregruppen skal en række underudvalg etableres, hvoraf én af dem skal arbejde med projektets kommunikation. Vi forestiller os, kommunikationsudvalget skal bestå af en formand og 2-3 menige medlemmer, som har kompetencer inden for følgende områder:

 • Indhold på sociale medier
 • Holde hjemmeside ved lige (WordPress)
 • Grafiske elementer
 • Foto og video
 • Gode skrivefærdigheder

Kommunikationsarbejdet om Free Being Me startes stille og roligt op i foråret 2022, og når materialet så udgives i sensommeren, vil man gå ind i en travlere periode. Vi ønsker også løbende at få produceret foto og video, som bruges til promovering.

Aktivitetsudvalg
Udvalget med ansvar for aktiviteter, skal bestå af minimum fire medlemmer, her i blandt én formand, og arbejdsopgaverne lyder:

 • Danne sig overblik over aktivitetsmaterialet fra WAGGGS
 • Tilpasse materialet til dansk spejderkontekst
 • Udvikle egne, nye aktiviteter, som kan inkluderes i det danske materiale
 • Oversætte aktivitetsmaterialet fra engelsk til dansk
 • Opsætte dansk materiale i InDesign (erfaring hermed er en fordel)
 • Evaluere på materialet og løbende opkvalificering

Aktivitetsudvalget startes op hurtigst muligt og skal arbejde med ovenstående frem til sensommeren, hvor materialet skal være klar til udgivelse. Indtil da skal det udelukkende anvendes intern i organisationen.
Udvalget strukturerer i høj grad selv arbejdet, men det er muligt både at mødes fysisk og online.

Eventudvalg
Det sidste udvalg under styregruppen skal arbejde specifikt med udbredelsen af aktivitetsmateriale gennem arrangementer og events. Eventudvalget skal bestå af én formand og 5-6 menige medlemmer.

Vi ønsker at række ud til mange danske spejdere, og Pigespejdernes Fællesråd Danmark vil derfor arrangere en række events, deltage på allerede eksisterende arrangementer i medlemskorpsene og eksterne partnere såsom Spejdernes Lejr 2022. Vi ser gerne, at du…

 • Er udadvendt og har gå-på-mod
 • Kan være i øjenhøjde med spejdere i alle aldre
 • Kan lære fra dig ved brug af learning by doing
 • Kan planlægge aktiviteter, workshops og events
 • Med fordel har erfaring med økonomistyring

Eventudvalgets vigtigste arbejde er at tage ud og præsentere aktivitetsmateriale for PFDs medlemmer. Planlægningsarbejdet starter i foråret 2022, og Spejdernes Lejr bliver første mulighed for at prøve det af. Herefter er der besøg hos de enkelte korps, men også et ønske om egne arrangementer afholdt af PFD.

Send din ansøgning
Passer én eller flere af ovenstående roller på dig, skal du sende din ansøgning til ic@pigespejder.dk hurtigst muligt og senest d. 15. februar. Vi vil bede dig mærke din ansøgning med ‘FBM: *rollen/rollerne du søger*’.