Vil du være med til at lave Nordic Adventure Race 2024?

Open Call: Vil du være med til at planlægge Nordic Adventure Race 2024?

Danmark skal i sommeren 2024 være vært for Nordic Adventure Race, som er et event under Nordisk Spejderkomité, der favner spejderkorpsene i hele Norden. Pigespejdernes Fællesråd Danmark og Danish Scout Council søger derfor efter et team, der vil stå for planlægning og afholdelse af eventet i 2024. Nordic Adventure Race blev afholdt for første gang i 2022 på Færøerne.

Hvad er Nordic Adventure Race?

Formålet med Nordic Adventure Race 2024 er at skabe en platform, hvor unge spejdere kan mødes på tværs af de nordiske lande og samarbejde og dyste i spejderfærdigheder. Ligeledes skal deltagerne lære om nordiske spejdermetoder- og kulturer.

Eventet skal afholdes over flere dage i sommeren eller efteråret 2024 og skal have en adventure-profil. Der er en forventning om mellem 50-100 deltagere, som vil være unge under 18 år fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Grønland. Af den årsag skal eventet hovedsageligt foregå på skandinavisk, men engelsk kan med fordel inddrages. De deltagende lande vil også sende ledere og IST’ere med. Arrangementsteamet kan selv få indflydelse på den specifikke aldersgruppe.

Skal du være med?

Det er muligt at søge både som individ og team. Såfremt I søger som et team ser vi gerne, at I har en relativt veludviklet konceptidé til, hvordan eventet kan afholdes og hvad de overordnede rammer for løbet skal være. Som individ må du også gerne have gjort dig nogle tanker, men frem for alt være klar på at indgå i et team og samarbejde med folk, som du ikke nødvendigvis kender på forhånd. Ansøgningerne kan sagtens præsenteres via video eller på andre kreative måder fremfor skriftligt. Hvis I søger som team, ser vi gerne, at I som minimum består af 5 personer og kan indsupplere yderligere medlemmer løbende efter aftale med fællesrådene, hvis det skønnes nødvendigt.

Ansøgninger skal sendes senest d. 1. juni 2023.

Arrangementsteamet kan opstå gennem flere forskellige konstruktioner:

– Et allerede etableret team, der allerede har erfaring med løbsplanlægning, men som trænger til en ny udfordring

– Personer fra forskellige løbsteams, som vil søge en fælles udfordring

– En række spejdervenner med de rette kompetencer, der er klar til en ny og spændende opgave

– Et individ, der gerne vil bidrage til at give andre spejdere en fantastisk oplevelse

Uanset hvem I er, leder vi efter et team, der med udgangspunkt fra et allerede udarbejdet kommissorium har mod på at give unge spejdere fra hele Norden en fantastisk, udfordrende, fysisk og mental oplevelse i naturens rammer, der giver dem en forsmag på, hvad Adventurespejd og spejderløb i Danmark kan. Vi forventer, at I er i stand til at levere et event, som økonomisk hviler i sig selv. Det vil dog være muligt at søge en række ekstern funding til arrangementet. Vil du gerne være med, men har ikke en gruppe at søge sammen med, så send din ansøgning alligevel. Vi vil få brug for mange dygtige frivillige, som kan give en hånd med under planlægningen og afholdelsen af eventen.

Hvordan udvælger vi?

Ved udvælgelse af teamet ses der på teamets sammensætning af kompetencer, alder, køn, international/nordisk spejdererfaring såvel som tilhørsforhold til danske og evt. nordiske spejderkorps, med henblik på at sammensætte det bedste og mest dynamiske team. I forhold til et evt. løbskoncept ses der på kreativitet, rammer og særligt hvordan det nordiske aspekt er en del af konceptet.

Send jeres ansøgning til Natascha Skjaldgaard på wosmic@scouts.dk senest d. 1. juni 2023. Har du nogle spørgsmål eller vil gerne vide mere, kan du ligeledes tage fat i Natascha eller Amalie Hansen på ic@pigespejder.dk.