Juliette Low Seminaret

Hvad er Juliette Low Seminaret?

Det er WAGGGS’s primære internationale lederkursus, og blev traditionelt holdt to gange hvert tre-års periode. I en uges tid arbejdede 60 unge kvinder fra alle fem WAGGGS regioner sammen i patruljer om at løse lederskabsopgaver og lægge personlige mål. De blev ofte holdt på et af WAGGGS’s fem Verdenscentre: Pax Lodge, Our Chalet, Sangam, Our Cabana og Kusafiri.

Det nye format i 2019

I 2019 blev formatet lavet om og nu bliver der kun holdt et kursus hver tre-års periode, men til gengæld bliver det holdt flere stedet i verden på samme tid, hvilket giver plads til op til 1000 deltagere! Så nu er der 40-60 deltagere på hvert sted og der er flere muligheder for at deltage i et kursus hvor alle kan tale det samme sprog.

Hvad får jeg ud af seminaret?

I Danmark har alle spejderkorps et ret højt niveau i vores lederuddannelsesprogrammer. Derfor er det oftest ikke helt nye ting du vil møde på seminaret. Hvad du vil møde på seminaret er 60 unge kvinder fra hele verden der også brænder for spejderarbejde og deres nationale organisationer. Ambitionsniveauet er højt hos de fleste deltagere og det er et oplagt seminar at deltage i, hvis du brænder for WAGGGS og er interesseret i at arbejde på nationalt eller international plan. Inden du tager afsted på seminaret skal du have en ide til et personligt projekt du kan arbejde på i forbindelse med seminaret. Her kan du eventuelt snakke med dit korps’ IC’er eller en anden kontaktperson, hvis du gerne vil lave noget på nationalt plan. Fokusér på at skabe et internationalt netværk og lyt til de andre deltageres erfaringer og oplevelser. Det er her det største udbytte af seminaret findes! Og selvfølgelig får du også en fantastisk international spejderoplevelse med i rygsækken!

Hvem kan deltage?

Der er selvfølgelig nogle krav man skal opfylde for at deltage i seminaret. Du skal:

  • Være aktivt medlem af dit spejderkorps
  • Dit spejderkorps skal være medlem af Pigespejdernes Fællesråd Danmark
  • Være mellem 20-30 år gammel ved afholdelse af seminaret
  • Kunne forstå og kommunikere på et af følgende sprog: arabisk, engelsk, fransk, mandarin, spansk eller swahili
  • Være god til at tilpasse dig nye situationer
  • Være opmærksom på kulturelle forskelle og kunne håndtere dem høfligt
  • Være åbensindet
  • Være villig til at påtage sig nye udfordringer
  • Være en moden og ansvarlig verdensborger
  • Ikke have deltaget i et WAGGGS seminar før

Hvis du vil høre mere er du velkommen til at skrive til Spejderiverden@gmail.com som kan sætte dig i videre kontakt med en tidligere deltager.