Hvem er PFD?

Pigespejdernes Fællesråd Danmark (PFD) er en paraplyorganisation for pigespejdere i Danmark. PFD repræsenterer De Grønne Pigespejdere og de kvindelige medlemmer i Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig i verdensspejderorganisationen WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

Det er PFDs ansvar, at de korps, der er tilknyttet Fællesrådet, til stadighed opfylder betingelserne for medlemsskab i henhold til bestemmelserne i “Constitutions of WAGGGS”, og arbejder i overensstemmelse med principperne for medlemskab af WAGGGS.

Fællesrådet arrangerer tværkorpslige kurser, står for internationale projekter og administrerer Dronning Ingrids Rejsefond, hvor du kan søge midler til WAGGGS aktiviteter.

H.K.H. Prinsesse Benedikte er formand for Pigespejdernes fællesråd. Næstformandsskabet går på tur mellem korpsene.

Vision: PFD vil styrke piger og unge kvinders muligheder i en mangfoldig verden, og skabe rammerne for at de udvikler sig til aktive, engagerede og ansvarlige verdensborgere.

Mission: PFD understøtter national og international koordinering og implementering af fælles internationale spejderpolitiske interesser og internationale programbaserede initiativer