Ny formand søges til Iværksætteri Giver Værdi

Iværksætteri Giver Værdi er et program, hvor vi arbejder med iværksætteri i en spejderkontekst i både Danmark og udlandet. Programmet er tværkorpsligt og startet af Pigespejdernes Fællesråd. Du kan læse om nogle af de konkrete sociale iværksætter projekter, som spejderne har gennemført i nyhederne her på siden og på projektets facebookside.

Formanden for  Iværksætteri Giver Værdi skal være patruljeleder for resten af  teamet (aktuelt 10 personer), sikre fremdrift i projektet nationalt og internationalt og drage omsorg for, at de trufne beslutninger bliver gennemført.

Formanden skal ikke klare alle opgaverne selv og kan med fordel uddelegere – men stadig have det samlede overblik over processen og fremgangen.

Hvad får Du ud af at være formand/kvinde i Iværksætteri Giver Værdi?

Du kommer til at arbejde med et dynamisk team og udfordrende opgaver. Du vil være med til at skabe godt spejderarbejde – både nationalt og internationalt.  Du er med til at udvikle spændende kurser der giver endnu flere kendskab til Iværksætteri Giver Værdi.

 

Det forventer vi af dig

Du har engagement og gejst for at forsætte det gode arbejde med iværksætteri. Du kan mestre engelsk skrift og tale på et godt niveau. Derudover er det en fordel hvis du har kendskab til WAGGGS, Pigespejdernes Fællesråd samt Iværksætteri Giver Værdi (eller relativt hurtigt kan sættee dig ind i det).

Formandens konkrete opgaver er blandt andet

  • Deltage i teammøder og sikre at der er en dagsorden til møderne.
  • Have overblik over deadlines.
  • Økonomisk ansvarlig for arbejdet (attestere bilag).
  • Sikre at der kommer rapporter/referater af møderne til teamet.
  • Kontakt og afrapportere til Pigespejdernes Fællesråd og evt. til andre eksterne partnere.
  • Hjælpe til med fondansøgninger (når det er relevant).
  • Deltage i arbejdsgruppernes skypemøder, hvis der er nødvendigt.
  • Repræsentere Iværksætteri Giver Værdi på møder i korpsene og eksternt.

Er du interesseret? Så send en kort beskrivelse af dig selv og lidt om hvorfor du kunne tænke dig at blive formand. Ansøgning skal sendes til: spejderiverden@gmail.com

OBS. Ansøgningen skal være modtaget senest d. 10. februar.