Dr. Ingrids Rejsefond

Er du på vej ud i verden og vil gerne have hjælp til at realisere din rejse? Dronning Ingrids Rejsefond støtter kvindelige medlemmer i WAGGGS-relaterede deltagelser i internationalt spejderarbejde. 

Dronning Ingrids Rejsefond har til formål at yde økonomisk støtte til unge, kvindelige ledere, der er medlemmer af World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og ønsker at deltage i en international aktivitet, der er med til at fremme WAGGGS’ opgave; at give piger og unge kvinder mulighed for at udvikle sig som ansvarlige verdensborgere, som er i stand til at være med til at give piger og kvinder over hele verden en bedre tilværelse.

Fonden har ansøgningsfrist to gange årligt; den 1. februar og den 1. august.

Retningslinjerne for uddeling af fondsmidlerne er som følger:

 • Efter ansøgningsfristen uddeles hvert halve år et eller flere legater på mellem 500 og 2.000 kr. til enkeltpersoner
 • Legatet kan maksimalt dække 10% af det vedlagte budget, dog maksimum kr. 1.000 for Europa og kr. 2.000 for resten af verden
 • Legater kan søges af kvindelige ledere, der er fyldt 15 år og er under 30 år samt er aktive medlemmer af et af medlems- eller observatørkorpsene i Pigespejdernes Fællesråd Danmark. Det er således et krav, at du er medlem af Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Færøernes Spejderforbund eller Grønlands Spejderkorps
 • Ansøgeren skal personligt selv beskrivelse formålet og forventet udbytte af aktiviteten
 • Ansøgningen skal inkludere et individuelt budget
 • Fonden modtager ikke ansøgninger fra spejdergrupper, men flere spejdere fra samme gruppe kan godt søge. Alle spejdere skal dog sende hver deres personlige ansøgning og budget
 • Ansøgere, der ikke tidligere har haft en international spejderoplevelse, prioriteres
 • Legatmodtagere skal være indstillede på at repræsentere Pigespejdernes Fællesråd Danmark og aflevere en kort rapport, skrive et blogindlæg eller lignende efter hjemkomsten
 • Fonden uddeler ikke midler til arrangementer, der allerede har været afholdt

Gennem Dronning Ingrids Rejsefond kan du søge om tilskud til internationale aktiviteter til fremme af WAGGGS’ opgave. Det kan være:

 • Internationale lejre arrangeret af et WAGGGS-korps eller en WAGGGS-region som sætter fokus på WAGGGS’ opgave og formål samtidig med at du møder andre  pigespejdere fra rundt omkring i verden.
 • Deltagelse i en samling på et af WAGGGS’ fire verdenscentre, hvor du kan høre om WAGGGS’ opgave, selv finde ud af hvordan du kan bidrage og møde andre pigespejdere fra hele verden.
 • Internationale konferencer,  som sætter fokus på at gøre en forskel for piger og kvinder i verden, og hvilken forskel det kan gøre for verden at hjælpe piger og kvinder for eksempel FN’s kvindekonferencer

Fonden støtter ikke:

 • World Scout Jamboree
 • MOOT
 • Arrangementer arrangeret af World Organisation of the Scout Movement (WOSM)
 • Internationale rejser, hvor der ikke bliver interageret med spejdere i udlandet

Du får svar tidligt muligt efter ansøgningsfristen.

Ansøg her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3LfCKnp75Bt2iH3JOGWFOm8ytofnloowGkbXtk-nccQxzw/viewform

Budgetskabelon:

Dr. Ingrids rejsefond budget udkast _ eksempel