Dr. Ingrids Rejsefond ?>

Dr. Ingrids Rejsefond

Er du på vej ud i verden…?

Så kan du søge om tilskud til din internationale WAGGGS-oplevelse.

Hvis du  kvindelig leder under 30, medlem af WAGGGS og skal med på et internationalt WAGGGS arrangement eller en lejr, så har du mulighed for at søge Dronning Ingrids Rejsefond om tilskud. Hvert år uddeler fonden et eller flere legater på op til kr. 5.000 til enkeltpersoner.

Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til unge kvindelige ledere, der er medlemmer af WAGGGS, og som ønsker at deltage i en international aktivitet til fremme af WAGGGS’ opgave, som er: “WAGGGS’ opgave er at give piger og unge kvinder mulighed for at udvikle sig som ansvarlige verdensborgere.”

Retningslinier for uddeling af fondsmidler

 • Efter ansøgning uddeles hvert halve år et eller flere legater på op til kr. 5.000 til enkeltpersoner.
 • Legater kan søges af kvindelige ledere under 30 år, der er aktive medlemmer af et af medlems- eller observatørkorpsene i Pigespejdernes Fællesråd Danmark.
  • Medlemskorps: Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps
  • Observatørkorps: Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Færøernes Spejderforbund, Grønlands Spejderkorps
 • Ansøgere, der ikke tidligere har haft en international spejderoplevelse, prioriteres.
 • Ansøgere skal personligt beskrive formål og forventet udbytte af turen samt vedlægge budget.
  • Man kan godt søge flere fra en gruppe, men alle ansøgere skal skrive deres egen personlige ansøgning.
 • Legatmodtagere skal være indstillede på at repræsentere Pigespejdernes Fællesråd Danmark og  aflevere en kort rapport eller lignende efter hjemkomsten.

Eksempler på internationale aktiviteter til fremme af WAGGGS’ opgave:

 • Deltagelse i et arrangement på et af WAGGGS’ fem Verdenscentre.
 • Internationale lejre arrangeret af et WAGGGS-korps eller en WAGGGS-region.
 • Internationale konferencer, for eksempel FN’s kvindekonferencer.

Eksempler på aktiviteter der ikke støttes af fonden:

 • Verdensjamboree
 • Moot
 • Kurser og arrangementer arrangeret af WOSM
 • Internationale rejser hvor der ikke bliver interageret med internationale spejdere

Ansøgningsskemaet kan findes her.

Din ansøgning med vedlagt budget sender du til pfd@pigespejder.dk

Fonden uddeler gerne til deltagere der allerede har været afsted, så længe det er inden for det sidste år.

Ansøgningsfristen er d. 1. februar og d. 1 august.