Dr. Ingrids Rejsefond

Dr. Ingrids Rejsefond

Er du på vej ud i verden…?

Så kan du søge om tilskud til din internationale WAGGGS-oplevelse.

Hvis du  kvindelig leder under 30, medlem af WAGGGS og skal med på et internationalt WAGGGS arrangement eller en lejr, så har du mulighed for at søge Dronning Ingrids Rejsefond om tilskud. Hvert år uddeler fonden et eller flere legater på op til kr. 2.000 til enkeltpersoner.

Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til unge kvindelige ledere, der er medlemmer af WAGGGS, og som ønsker at deltage i en international aktivitet til fremme af WAGGGS’ opgave, som er: “at give piger og unge kvinder mulighed for at udvikle sig som ansvarlige verdensborgere.”

Retningslinjer for uddeling af fondsmidler:

 • Efter ansøgningsfristen uddeles hvert halve år et eller flere legater på mellem 500 og 2.000 kr. til enkeltpersoner.
 • Legatet kan maksimalt dække 10% af det vedlagte budget, dog maksimum kr. 1.000 for Europa og kr. 2.000 for resten af verden.
 • Legater kan søges af kvindelige ledere under 30 år, der er aktive medlemmer af et af medlems- eller observatørkorpsene i Pigespejdernes Fællesråd Danmark. Det er således et krav, at du er medlem af et af følgende korps:
  • Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, eller;
  • Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Færøernes Spejderforbund, Grønlands Spejderkorps
 • Ansøgere, der ikke tidligere har haft en international spejderoplevelse, prioriteres.
 • Ansøgere skal personligt beskrive formål og forventet udbytte af turen samt vedlægge budget sammen med sin ansøgning.
  • Flere spejdere fra samme gruppe kan godt søge, men alle ansøgere skal skrive deres egen personlige ansøgning.
 • Legatmodtagere skal være indstillede på at repræsentere Pigespejdernes Fællesråd Danmark og aflevere en kort rapport, skrive et bolgindlæg eller lignende efter hjemkomsten.

Eksempler på internationale aktiviteter til fremme af WAGGGS’ opgave, som det bl.a. er muligt at søge tilskud til:

 • Deltagelse i et arrangement på et af WAGGGS’ fem Verdenscentre.
 • Internationale lejre arrangeret af et WAGGGS-korps eller en WAGGGS-region.
 • Internationale konferencer, for eksempel FN’s kvindekonferencer.

Eksempler på aktiviteter der ikke støttes af fonden:

 • Verdensjamboree
 • Moot
 • Kurser og arrangementer arrangeret af WOSM
 • Internationale rejser, hvor der ikke bliver interageret med internationale spejdere

Alle ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet, som kan findes her.

Din ansøgning med vedlagt budget sender du til pfd@pigespejder.dk

Fonden uddeler ikke længere midler til arrangementer der allerede har været afholdt.

Ansøgningsfristen er d. 1. februar og d. 1 august.