Søges sundhedsfagligt personale til Roverway

Der mangler sundhedspersonale på Roverway i Stavanger i Norge fra d. 22/07-02/08. Der mangler mest kritisk hjælp fra d. 27/07-02/08.


Det ses allerhelst at de frivillige er spejdere, men det er okay, hvis de ikke er det. Hvis de ikke er spejdere, så skal de medsende en straffeattest for at være sikker på, at de må arbejde med børn.

Som sundhedsfaglig frivillig er det nok med en dansk autorisation. Denne må gerne medsendes i e-mailen sammen med, hvad de er uddannet som.

Det koster 2750 nkr (norske kroner) at deltage eksklusiv rejsen til og fra lejeren, som man selv betaler. Du tilmelder dig ved at sende en mail til Silje.v.blindheim@roverway.no

Roverway 2024

Kalder alle spejdere! 🌏

Vi i PFD vil gerne dele denne åbne opfordring (‘open call’) for WAGGGS-facilitatorer på Roverway 2024. WAGGGS Europe Region kommer til at afvikle uddannelsesaktiviteter (workshops, spil, aktiviteter osv.) undervejs i den centrale lejr i Roverway 2024 (24/07 – 01/08), og i den forbindelse søger de efter åbensindede, kreative og passionerede guide- og spejderledere (på ethvert niveau), undervisere og facilitatorer.

Derudover skal ansøgerne:

– Kunne kommunikere på engelsk (både mundtligt og skriftligt). Fransk, italiensk, spansk, portugisisk, hollandsk eller et hvilket som helst andet sprog er en fordel
– Vær åben over for forskelligheder og være villig til at arbejde i et multikulturelt miljø
– Har en forpligtelse til ligestilling og mangfoldighed: viden om disse emner og/eller interesse for at lære om det
– Kunne arbejde langdistance og have en fleksibel tilgang til deres rolle (vi er også fleksible!)
– Evne til at arbejde både selvstændigt og i team
– Kan overholde deadlines
– Kan kommunikere via Teams/Zoom, e-mail og er villig til at bruge andre online platforme
– Tidsforpligtelse
– Vær mindst 18 år gammel senest 1. januar 2024
– Vær medlem af en WAGGGS medlemsorganisation og få din internationale kommissærs samtykke til din deltagelse

For at kunne ansøge skal man have et IC endorsement letter. Er man interesseret, skal man derfor skrive til sin IC’ere, som efterfølgende vil sende linket til tilmeldingen samt deres IC endorsement letter.

– DDS: ic@dds.dk

– De grønne pigespejdere: ic@pigespejder.dk

– De danske baptistspejdere: ic@dbs.dk

Open Call WAGGGS Committees

Brænder du for WAGGGS, og vil du være med til at rådgive og støtte WAGGGS World Board, sammen med en masse andre ildsjæle? Så er nu din chance! WAGGGS leder nemlig lige nu, efter frivillige medlemmer til disse fire komitéer:

 • Audit, Finance and Risk Committee
 • Governance Committee
 • Nominations Committee 
 • People Committee 

Komitéerne rådgiver og understøtter WAGGGS World Board, i henhold til deres fokusområder, samt varetager en lang række spændende opgaver i relation til disse. Fælles for alle komitéerne er, at de giver mulighed for at være frivillig i et mangfoldigt team, med arbejde der gør en forskel for alle medlemmer af WAGGGS.

Ansøgningsfristen er d. 15. december,  og ansøgningen foregår ved, at du sender dine dokumenter til din IC’er

Lidt nærmere om de 4 komiteer: 

Audit, Finance and Risk Committee

Generelt arbejder kommitéen med: 

 • At føre tilsyn med WAGGGS financielle planlægning og budget, og lave passende henstillinger.
 • At gennemse WAGGGS eskterne revision på vejene af World Board.
 • At gennemse risikostyring. 
 • At føre tilsyn med WAGGGS investeringer, bankaftaler, eventuelle lån samt WAGGGS´s ejendomme.

Audit, Finance and Risk Committee leder efter en statsautoriseret revisor eller en med tilsvarende kvalifikationer/erfaringer som er god til at kommunikere og samarbejde i et team.

Vær opmærksom på at her skal du også sende et CV med din ansøgning

Governance Committee 

 Generelt arbejder komitéen med: 

 • At sørge for at World Board for støtte til “best practice governance”.
 • At hjælpe World Board med råd til governance.
 • At promovere og udrulle effektiv governance både regionalt og globalt. 

Governance Committee leder efter en med stærk erfaring indefor governance som kan udvikle, implementere og administrere governance-politikker og som har forståelse af WAGGGS-governance strukturer. Gode kommunikationsevner er også et must. 

Nominations Committee

Generelt arbejder komitéen med. 

 • At lede den process det aktivt leder efter, identificer, screener og nominerer individer til World Board og de regionelle kommitéer.
 • At skabe kontakt til medlemsorganisationer i overenstemmelse med WAGGGS regler og retningslinjer.
 • At sørge for gennemsigtighed i finde- og nomineringsprocesserne. Samt at sørge for at processerne er fair og omhyggelige.
 • At agere som et neutralt organ der støtter good governance i WAGGGS.

Nominations Committee leder efter en med praktisk forståelse af og evt. erfaring med WAGGGS’ governance samt et godt netværk af kontakter i WAGGGS´s medlemsorganisationer i deres region. Derudover er god kommunikation et must. 

People Committee

Generelt arbejde komitéen med: 

 • At føre tilsyn samt give retning til WAGGGS i relation til strategi og politik ift. til WAGGGS Global Team.
 • At sikre kontrol og sikkerhed til World Board i forhold til WAGGGS’ opfyldelse af sine lovmæssige og regulatoriske krav og følge best practice, både som arbejdsgiver og som velgørenhedsorganisation.
 • At sørge for at WAGGGS ledelse er repræsentativ.

Komitéen leder efter en med ekspertise inden for HR, erfaring med ledesle af frivillige samt gode kommunikationsevner. Derudover har komiteen stor fokus på diversitet, inkludering og lighed.

Generelt leder WAGGGS efter et mangfoldigt team, hvor inklusion er vægtet højt, og leder specielt efter unge mellem 18-29. De lægger vægt på, at man brænder for pigespejderi, og pigespejder bevæglsen, samt responsible citizenship. Derudover er det vigtigt at man har tid, energi og evner til at være en del af det arbejde WAGGGS laver. Hvis man bliver accepteret binder min sig på en periode af 3 år, dvs fra start 2024 til december 2026.

Alle komitéerne arbejde pirmært online gennem Zoom, e-mail og lign. men der kan forkomme enkelte fysiske møder. Hvis du vil vide mere om en af komitéerene eller ansøge, kan du downloade filen ved at klikke på linket. Dokumentet indholder både en mere udførlige beskrivelse af komiteerne og deres krav, samt et link til at downloade ansøgningskemaerne. 

OBS hver komité har sit eget ansøgningskema!

Du ansøger ved at sende ansøgningskemaet samt eventuelt CV til din IC´er inden d. 15 december. Din IC´er vil så vurdere om de kan nominere dig og herefter sende din ansøgning videre til WAGGGS.  

DDS: ic@dds.dk

De grønne pigespejdere: ic@pigespejder.dk

De danske baptist spejdere: ic@dbs.dk

MEDLEMMER SØGES TIL SPEJDER I VERDEN

Er du interesseret i det internationale spejderarbejde og vil du gerne arbejde med det som frivillig på organisatorisk plan? Så er et godt sted at starte, som en del af Spejder i Verden. Her arbejder vi med at udbrede kendskabet til WAGGGS i Danmark og hvilke tilbud der er til den enkelte spejder derigennem!

Spejder i Verden er et udvalg under Pigespejdernes Fællesråd Danmark (PFD), som varetager de danske spejderkorps’ medlemskab i WAGGGS. Udvalgets primære opgave er at varetage PFDs sociale medier (hjemmeside, Facebook og Instagram), herunder at lave kampagner på vores sociale medier. Udover dette bidrager vi i PFD med følgende spændende opgaver:

 • Skrive opslag til arrangementer og muligheder fra WAGGGS
 • Skrive jobopslag og blogindlæg med fokus på internationalt spejderarbejde
 • Læse ansøgninger modtaget på baggrund af opslag
 • Forberede udsendte spejdere på, hvordan man repræsenterer Danmark i et international regi
 • Agere talerør for tidligere udsendte spejdere, så de kan dele deres oplevelser med resten af de danske spejdere
 • Varetage fordeling af midler fra Dr. Ingrids Rejsefond
 • Repræsentere PFD til arrangementer såsom Spejdernes Lejr
 • Sikre, at PDF opfylder GDPR-lovgivningen

Udvalget går efter at have en lige fordeling af medlemmer fra hvert korps, og mangler derfor lige nu to medlemmer, én fra Det Danske Spejderkorps og én fra Danske Baptisters Spejderkorps.

Selvom du måske ikke har meget eller nogen erfaring med hverken at sidde i udvalg eller det internationale spejderarbejde, så frygt ej, vi lover at hjælpe dig godt i gang. Derfor søger vi blot spejdere, der kan identificere sig med nedenstående:

 • Kvindelig spejder der er medlem af Det Danske Spejderkorps eller Danske Baptisters Spejderkorps
 • Er minimum 16 år, og helst under 30 år
 • Interesse i det internationale spejderarbejde
 • Omstillingsparat og klar til at hjælpe, også hvis der skulle komme korte deadlines

Kendskab til WAGGGS er et plus, men absolut ikke et krav.

Hvis det lyder som noget for dig, så send en motiveret ansøgning på, hvorfor vi skal vælge dig, et Spejder-CV med et billede og kontaktinformation, til spejderiverden@gmail.com

Ansøgningsfrist d. 1 november 2023

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at spørge ind til det her i teltet. Vi vil også glædeligt svare på spørgsmål sendt til den ovenstående mail adresse.

Open call til Tænkedags team 2024

Tænkedag er en vigtig mærkedag for hele pigespejderspejderbevægelsen verden over. Også i Danmark fejre mange grupper Tænkedag, og mange grupper tager hvert år gavn af det materiale der bliver sendt ud i forbindelse med Tænkedagen. 

Vi søger derfor nogle garvede spejdere der kunne tænke sig at arbejde i vores Tænkedags udvalg 2024. Udvalget vil stå for at oversætte og tilpasse næste års Tænkedags materiale fra WAGGGS så det kommer i en dansk konteksts, på den måde vil I være med til at kunne inspirere flere danske spejdere til at markere Tænkedagen. Opgaverne vil bestå af at oversætte, gentænke nogle aktiviteter og opstille det i et overskueligt dokument.

Arbejdet vil primært ligge i fra oktober 2023 – januar 2024, da programmet skal være klart til brug på Tænkedagen 2024.

Vi leder specifikt efter nogen der er gode til en eller flere af følgende:

– Nogen der er gode til at oversætte

– Nogen er der gode til det grafiske m. opsætning af design

– Nogen der er gode til kommunikationen 

– Nogen der er gode til at udvikle aktiviteter

Lyder det som noget du kunne tænke dig at hjælpe med, så skriv en kort motiveret ansøgning.

Der er deadline den 10. september og ansøgningen skal sendes til ic@dds.dk

Vil du være med til at lave Nordic Adventure Race 2024?

Open Call: Vil du være med til at planlægge Nordic Adventure Race 2024?

Danmark skal i sommeren 2024 være vært for Nordic Adventure Race, som er et event under Nordisk Spejderkomité, der favner spejderkorpsene i hele Norden. Pigespejdernes Fællesråd Danmark og Danish Scout Council søger derfor efter et team, der vil stå for planlægning og afholdelse af eventet i 2024. Nordic Adventure Race blev afholdt for første gang i 2022 på Færøerne.

Hvad er Nordic Adventure Race?

Formålet med Nordic Adventure Race 2024 er at skabe en platform, hvor unge spejdere kan mødes på tværs af de nordiske lande og samarbejde og dyste i spejderfærdigheder. Ligeledes skal deltagerne lære om nordiske spejdermetoder- og kulturer.

Eventet skal afholdes over flere dage i sommeren eller efteråret 2024 og skal have en adventure-profil. Der er en forventning om mellem 50-100 deltagere, som vil være unge under 18 år fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Grønland. Af den årsag skal eventet hovedsageligt foregå på skandinavisk, men engelsk kan med fordel inddrages. De deltagende lande vil også sende ledere og IST’ere med. Arrangementsteamet kan selv få indflydelse på den specifikke aldersgruppe.

Skal du være med?

Det er muligt at søge både som individ og team. Såfremt I søger som et team ser vi gerne, at I har en relativt veludviklet konceptidé til, hvordan eventet kan afholdes og hvad de overordnede rammer for løbet skal være. Som individ må du også gerne have gjort dig nogle tanker, men frem for alt være klar på at indgå i et team og samarbejde med folk, som du ikke nødvendigvis kender på forhånd. Ansøgningerne kan sagtens præsenteres via video eller på andre kreative måder fremfor skriftligt. Hvis I søger som team, ser vi gerne, at I som minimum består af 5 personer og kan indsupplere yderligere medlemmer løbende efter aftale med fællesrådene, hvis det skønnes nødvendigt.

Ansøgninger skal sendes senest d. 1. juni 2023.

Arrangementsteamet kan opstå gennem flere forskellige konstruktioner:

– Et allerede etableret team, der allerede har erfaring med løbsplanlægning, men som trænger til en ny udfordring

– Personer fra forskellige løbsteams, som vil søge en fælles udfordring

– En række spejdervenner med de rette kompetencer, der er klar til en ny og spændende opgave

– Et individ, der gerne vil bidrage til at give andre spejdere en fantastisk oplevelse

Uanset hvem I er, leder vi efter et team, der med udgangspunkt fra et allerede udarbejdet kommissorium har mod på at give unge spejdere fra hele Norden en fantastisk, udfordrende, fysisk og mental oplevelse i naturens rammer, der giver dem en forsmag på, hvad Adventurespejd og spejderløb i Danmark kan. Vi forventer, at I er i stand til at levere et event, som økonomisk hviler i sig selv. Det vil dog være muligt at søge en række ekstern funding til arrangementet. Vil du gerne være med, men har ikke en gruppe at søge sammen med, så send din ansøgning alligevel. Vi vil få brug for mange dygtige frivillige, som kan give en hånd med under planlægningen og afholdelsen af eventen.

Hvordan udvælger vi?

Ved udvælgelse af teamet ses der på teamets sammensætning af kompetencer, alder, køn, international/nordisk spejdererfaring såvel som tilhørsforhold til danske og evt. nordiske spejderkorps, med henblik på at sammensætte det bedste og mest dynamiske team. I forhold til et evt. løbskoncept ses der på kreativitet, rammer og særligt hvordan det nordiske aspekt er en del af konceptet.

Send jeres ansøgning til Natascha Skjaldgaard på wosmic@scouts.dk senest d. 1. juni 2023. Har du nogle spørgsmål eller vil gerne vide mere, kan du ligeledes tage fat i Natascha eller Amalie Hansen på ic@pigespejder.dk.

Leader Today II 2023 – Sangam World Centre

Har du lyst til at lære mere om WAGGGS Leadership Mindsets (lederskabsmodel) under varme himmelstrøg og samtidig udvikle dit eget lederskab? Så har du mulighed for at deltage i Leaders Today II 2023 på Sangam, verdensspejdercentret i Indien.

Leaders Today II er et Community Action Project hvor du skal samarbejde med en af Sangams Community Partner Organisationer. Du vil i samarbejdet med dem lærer om deres mål og præstationer, samt erfarer og udvikle dine egne holdninger og færdigheder til at skabe en forandring i dig selv. Vi håber at du vil blive inspireret til at tage din læring med hjem for at dele den med piger og kvinder i din egen organisation.

Du bliver klogere på vores 10 millioner medlemmer store verdensorganisation og er en del af de nyeste globale initiativer, som vil hjælpe dig til at udvikle et større internationalt perspektiv. Desuden lærer du om Indiens traditioner, nye som gamle, og oplever den farverige by Pune når du besøger de forskellige seværdigheder.

Leaders Today II finder sted i perioden 16. – 22. august 2023 i Pune i Indien.

Eventet foregår på engelsk

Alle er velkomne – uanset alder. Unge under 18 skal dog følges med en voksen. 

Du kan søge et Event Fee Scholarship til dette Leadership event. For at komme i betragtning til et stipendie skal du sende din ansøgning senest d. 30. april 2023. Hvis du har spørgsmål til stipendiet, kan du sende en mail til guestservices@sangam.wagggs.org

Læs mere eller ansøg på linket her: https://worldcentres.wagggs.org/event/leaders-today-ii-2023/