Deltag i Youth Wave Summit

Youth Wave Summit er et internationalt event for spejdere i de to verdensorganisationer, WAGGGS og WOSM. Projektet er ledet af The Polish Scouting and Guiding Association, og det har til formål at opfordre unge til at lede forandring i deres lokalsamfund og samtidig fremme løsning på FNs Verdensmål.

Yderligere information
Youth Wave Summit tilbyder en platform, hvor unge kan bruge deres stemme gennem dialoger om de emner, som særligt optager os: klimaforandringer, civilsamfundets engagement og unges velbefindende. De tre dages program vil resultere i en række konkrete løsninger fra deltagerne, og disse vil blive samlet i en særlig rapport.

Praktiske detaljer
Eventen finder sted online d. 25. til 27. juli 2021, og du skal derfor kunne afsætte hele weekenden til at deltage. Du skal være mellem 14 og 17 år under selve eventen og så skal du kunne navigere og deltage i et arrangement udelukkende på engelsk. Du vil få tilknyttet en dansk kontaktperson, som er til rådighed under afholdelsen i tilfælde af spørgsmål og tvivl om arrangementet.

Sådan søger du
Lyder ovenstående som noget for dig, og er du klar til at repræsentere Danmark på Yout Wave Summit, så send 10 linjer om dig selv, eventuel erfaring fra spejderarbejdet og en motivation om, hvorfor netop du har lyst til at deltage. Du sender det til ic@pigespejder.dk, uanset hvilket spejderkorps du er tilknyttet – med deadline søndag d. 6. juni 2021.

Vi gør opmærksom på, at Danmark udelukkende har fire tilgængelige pladser, og vi derfor kan blive nødt til at frasortere deltagere. Bliver du udvalgt som repræsentant fra Pigespejdernes Fællesråd Danmark, vil du blive bedt om yderligere at udarbejde en ansøgning på engelsk, som sendes til værtlandet forud for afholdelsen af eventen.