Juliette Low Seminar 2022

Brænder du for ledelse og international spejderarbejde? Så bliv én af Danmarks deltagere på Juliette Low Seminaret i 2022, hvor op til 500 andre unge kvinder fra hele verden deltager.

Juliette Low Seminaret 2022 bliver afholdt online den 2. til 11. december 2022. Inden da vil der i november være en online læringsfase.

For at deltage skal du:

 • Være kvinde mellem 20-30 år
 • Være aktivt involveret i dit korps
 • Have en central rolle eller være forberedt på at påtage dig lederroller i dit korps
 • Have lederevner og kunne samarbejde på tværs af kulturer
 • Være interesseret i personlig udvikling og læring
 • Ikke tidligere have deltaget i et Juliette Low Seminar eller World Leadership Development Programme

Du kan læse mere om Juliette Low Seminaret 2022 her.

Hvis du har lyst til at repræsentere Danmark på seminaret, så send en ansøgning, hvor du beskriver din motivation og ledelseserfaring til spejderiverden@gmail.com senest d. 17. april 2022.

Hvert korps beslutter om, og hvor meget de støtter deltagerbetalingen. Kontakt din IC’er hvis du vil vide mere:

DDS: ic@dds.dk

De grønne pigespejdere: ic@pigespejder.dk

Danske baptisters spejderkorps: ic@dbs.dk

Frivillige til Free Being Me

Endelig kan vi meddele, at Danmark skal være en del af en hel ny fase af arbejdet med aktivitetsmaterialet Free Being Me, som laves i et samarbejde mellem World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og Dove.

Free Being Me behandler nogle af de samfundsudfordringer, som børn og unge møder. Gennem sjove og involverende aktiviteter lærer spejderne at sætte pris på deres krop og udseende. De lærer samtidig om ledelse og bliver styrket i bevidstheden om, at de kan gøre en forskel både lokalt og globalt. Der vil også blive sat fokus på betydningen af sociale medier, gruppepres og mobning.

En ny fase af projektet betyder, at WAGGGS udgiver et helt nyt aktivitetsmateriale, uddanner trænere og giver udgivelserne er helt ny visuel identitet. Der er altså tale om Free Being Me 2.0.

Danmarks deltagelse i projektet er funderet i Pigespejdernes Fællesråd Danmark, og vi søger derfor en række frivillige, som skal tage del i forberedelsen og udbredelsen af aktivitetsmaterialet. Uanset køn og korpstilknytning, er du velkommen til at søge.

Se mere om de konkrete ledige frivilligstillinger nedenfor.

Den øverste ledelse af projektet vil blive varetaget af vores projektgruppe, mens vi skal have en række udvalg med fokus på kommunikation, aktivitetsmateriale og events. Det er muligt at vise interesse i i et eller flere udvalg.

Kommunikationsudvalg
Under styregruppen skal en række underudvalg etableres, hvoraf én af dem skal arbejde med projektets kommunikation. Vi forestiller os, kommunikationsudvalget skal bestå af en formand og 2-3 menige medlemmer, som har kompetencer inden for følgende områder:

 • Indhold på sociale medier
 • Holde hjemmeside ved lige (WordPress)
 • Grafiske elementer
 • Foto og video
 • Gode skrivefærdigheder

Kommunikationsarbejdet om Free Being Me startes stille og roligt op i foråret 2022, og når materialet så udgives i sensommeren, vil man gå ind i en travlere periode. Vi ønsker også løbende at få produceret foto og video, som bruges til promovering.

Aktivitetsudvalg
Udvalget med ansvar for aktiviteter, skal bestå af minimum fire medlemmer, her i blandt én formand, og arbejdsopgaverne lyder:

 • Danne sig overblik over aktivitetsmaterialet fra WAGGGS
 • Tilpasse materialet til dansk spejderkontekst
 • Udvikle egne, nye aktiviteter, som kan inkluderes i det danske materiale
 • Oversætte aktivitetsmaterialet fra engelsk til dansk
 • Opsætte dansk materiale i InDesign (erfaring hermed er en fordel)
 • Evaluere på materialet og løbende opkvalificering

Aktivitetsudvalget startes op hurtigst muligt og skal arbejde med ovenstående frem til sensommeren, hvor materialet skal være klar til udgivelse. Indtil da skal det udelukkende anvendes intern i organisationen.
Udvalget strukturerer i høj grad selv arbejdet, men det er muligt både at mødes fysisk og online.

Eventudvalg
Det sidste udvalg under styregruppen skal arbejde specifikt med udbredelsen af aktivitetsmateriale gennem arrangementer og events. Eventudvalget skal bestå af én formand og 5-6 menige medlemmer.

Vi ønsker at række ud til mange danske spejdere, og Pigespejdernes Fællesråd Danmark vil derfor arrangere en række events, deltage på allerede eksisterende arrangementer i medlemskorpsene og eksterne partnere såsom Spejdernes Lejr 2022. Vi ser gerne, at du…

 • Er udadvendt og har gå-på-mod
 • Kan være i øjenhøjde med spejdere i alle aldre
 • Kan lære fra dig ved brug af learning by doing
 • Kan planlægge aktiviteter, workshops og events
 • Med fordel har erfaring med økonomistyring

Eventudvalgets vigtigste arbejde er at tage ud og præsentere aktivitetsmateriale for PFDs medlemmer. Planlægningsarbejdet starter i foråret 2022, og Spejdernes Lejr bliver første mulighed for at prøve det af. Herefter er der besøg hos de enkelte korps, men også et ønske om egne arrangementer afholdt af PFD.

Send din ansøgning
Passer én eller flere af ovenstående roller på dig, skal du sende din ansøgning til ic@pigespejder.dk hurtigst muligt og senest d. 15. februar. Vi vil bede dig mærke din ansøgning med ‘FBM: *rollen/rollerne du søger*’.

Helen Storrow Pop-Up Seminar i Danmark

På Helen Storrow Pop-Up Seminar sætter vi fokus på ledelse af bæredygtighed, perspektiver på forandring og meget mere. Seminaret giver dig og mange andre danske spejdere mulighed for at få en bid af internationalt spejderarbejde samt stifte bekendtskab med World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Når Pigespejdernes Fællesråd Danmark inviterer til Helen Storrow Seminar, er det med aktiviteter i tråd med det verdensomspændende kursus, som WAGGGS er ansvarlig for. Af den årsag skal vi stifte bekendtskab med Leadership Mindsets, deltage på en workshop sammen med deltagere fra hele verden og lære vores lederegenskaber bedre at kende.

Er du nysgerrig på mere? Så læs videre i vores Q&A.

Hvor og hvornår finder kurset sted?
Helen Storrow Seminar i Danmark afholdes d. 10. oktober kl. 9 til 17 på Vestforbrænding i Glostrup.

Hvem kan deltage på kurset?
Alle medlemmer mellem 16 og 30 år fra Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig er velkommen.

Hvilket sprog foregår kurset på?
Kurset foregår som udgangspunkt på dansk, men vi vil deltage i en to-timers workshop, hvor sproget er engelsk.

Hvad er deltagerprisen?
Det koster 185kr. at deltage.

Får jeg et kursusbevis for min deltagelse?
Vi arbejder netop nu på, at alle deltagere får et kursusbevis fra WAGGGS for deres deltagelse, så der dermed er mulighed for at søge kursustilskud i din respektive kommune.

Hvad er programmet for dagen?
Det overordnede program er som følger:

09.00 Velkomst og introduktion til WAGGGS
09.45 Workshop om Leadership Mindsets
12.15 Frokost
12.50 Rundvisning på Vestforbrænding
14.00 Workshop faciliteret af WAGGGS
16.00 Afrunding og evaluering
17.00 Tak for i dag

Hvornår er der tilmeldingsfrist?
Du skal tilmelde dig senest d. 1. oktober på https://pigespejder.dk/events/helen-storrow-pop-up-seminar/.

Mit spørgsmål er ikke blevet besvaret. Hvad gør jeg?
Skriv til vores kursusledere Anna og Cathrine på anna-dg@hotmail.com.

Frivillig til planlægning og udførsel af “2022 Regional Conference”

Kunne du drømme om at være med til at planlægge den næste konference for den europæiske del af WAGGGS? Så læs med her, og send en ansøgning afsted.

Konferencen vil finde sted d. 21. juli 2022 – 27 juli 2022, men planlægningen starter allerede slutningen af september 2021. Hvis du vil være en del af teamet, forventes du at kunne bruge 2 timer om ugen op til konferencen, deltage på et formøde i Rotterdam i foråret 2022 og på selve konferencen.

Opgaverne du vil blive en del af spænder bredt lige fra planlægge konferencens program til at facilitere workshops og være med til at evaluere konferencen efterfølgende. Læs mere om opgaverne i det vedhæftede skriv fra WAGGGS, og send en ansøgning via det vedhæftede ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er d. 20. september, og dit udfyldte ansøgningsskema sendes til Europe@wagggs.org

HELEN STORROW SEMINAR

Vil du være med til at gøre en forskel for miljøet sammen med spejdere fra hele verden og blive bedre til at lede dig selv og andre?

World Association of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS, afholder det årlige Helen Storrow Seminar fra den 1. til 24. oktober 2021.

Seminaret fokuserer på lederskab, miljømæssig bæredygtighed og forandring. I år vil der desuden være et specifikt fokus på miljø- og klimaretfærdighed, ledet af piger.

Seminaret vil forgå online med følgende program:
1-3 oktober: Åbning og weekend med online sessioner
4. – 22. oktober: Et par ugentlige sessioner inklusive tid i små grupper og uformel netværkstid
23. – 24. oktober: Weekend med sessioner og afslutning

Seminaret vil være planlagt efter forskellige tidszoner og der vil forsøges at gøre sessionerne og timingen så tilgængelig som muligt for alle deltagere, men dette kræver også en vis grad af fleksibilitet fra dig som deltager.

Seminaret henvender sig til spejdere som:

 • Er kvinde mellem 18 og 25 år
 • Ikke har deltaget på et WAGGGS Seminar før
 • Interesserer sig for miljøet og de miljømæssige problemstillinger verden står overfor
 • Ønsker at udvikle sine egne ledelseskompetencer

Når du har været afsted på seminaret, forventes det, at du på baggrund af din nye viden og netværk stabler et projekt på banen, der skal sætte fokus på en miljømæssig problemstilling.

Lyder Helen Storrow Seminar som noget for dig, så tøv ikke med at sende en ansøgning til spejderiverden@gmail.com senest den 25. juli 2021, hvori du beskriver din interesse for projektet samt evt. erfaring med tidligere projekter.

Du kan læse mere om hvad Helen Storrow Semiaret er her.

Har du nogle spørgsmål, kan du rette dem til din International Commissioner: 
Det Danske Spejderkorps: ic@dds.dk
Danske Baptisters Spejderkorps: ic@dbs.dk
De grønne pigespejdere: ic@pigespejder.dk

Deltag i Youth Wave Summit

Youth Wave Summit er et internationalt event for spejdere i de to verdensorganisationer, WAGGGS og WOSM. Projektet er ledet af The Polish Scouting and Guiding Association, og det har til formål at opfordre unge til at lede forandring i deres lokalsamfund og samtidig fremme løsning på FNs Verdensmål.

Yderligere information
Youth Wave Summit tilbyder en platform, hvor unge kan bruge deres stemme gennem dialoger om de emner, som særligt optager os: klimaforandringer, civilsamfundets engagement og unges velbefindende. De tre dages program vil resultere i en række konkrete løsninger fra deltagerne, og disse vil blive samlet i en særlig rapport.

Praktiske detaljer
Eventen finder sted online d. 25. til 27. juli 2021, og du skal derfor kunne afsætte hele weekenden til at deltage. Du skal være mellem 14 og 17 år under selve eventen og så skal du kunne navigere og deltage i et arrangement udelukkende på engelsk. Du vil få tilknyttet en dansk kontaktperson, som er til rådighed under afholdelsen i tilfælde af spørgsmål og tvivl om arrangementet.

Sådan søger du
Lyder ovenstående som noget for dig, og er du klar til at repræsentere Danmark på Yout Wave Summit, så send 10 linjer om dig selv, eventuel erfaring fra spejderarbejdet og en motivation om, hvorfor netop du har lyst til at deltage. Du sender det til ic@pigespejder.dk, uanset hvilket spejderkorps du er tilknyttet – med deadline søndag d. 6. juni 2021.

Vi gør opmærksom på, at Danmark udelukkende har fire tilgængelige pladser, og vi derfor kan blive nødt til at frasortere deltagere. Bliver du udvalgt som repræsentant fra Pigespejdernes Fællesråd Danmark, vil du blive bedt om yderligere at udarbejde en ansøgning på engelsk, som sendes til værtlandet forud for afholdelsen af eventen.

WAGGGS søger International Service Team (IST), til den 37. verdenskonference virtuelt.

Hvad skal man som IST-medlem?
IST-medlemmer kan være involveret i nogle af følgende opgaver:

 • Hjælpe teamet for sociale media til den online verdenskonference.
 • Hjælp deltagerne med at navigere på den online platform
 • Oversætte korte beskeder og kommentarer (arabisk, engelsk, fransk, spansk)
 • Deltage aktivt i verdenskonferencechatten ved at besvare spørgsmål

Hvornår skal man som IST-medlem være ledig?
IST-medlemmer har ugentlige møder fra juni til august for at forberede arbejdet til verdenskonferencen. Det kan være nødvendigt at øge hyppigheden af ​​disse møder i de to uger før konferencen.

Det forventes også, at IST-medlemmerne er tilgængelig for hele verdenskonferenceprogrammet.

Hvem kan ansøge?
Vi leder efter frivillige med en eller flere af følgende færdigheder:

 • Mere end et officielt WAGGGS-sprog (arabisk, engelsk, fransk, spansk). Andre sprog kan også være gavnlige.
 • Avancerede it-færdigheder (softwareudvikling, kodning af websteder, kendskab til apps …).
 • Gode ​​skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
 • Kendskab til Instagram, Facebook og Twitter.
 • Grafiske designfærdigheder.
 • Erfaring med virtuelle begivenheder kan være gavnligt.

Unge kvinder mellem 18 og 30 år, vil blive prioriteret først.
De, der deltager i verdenskonferencen som hoveddelegeret eller delegeret for deres medlemsorganisation, kan ikke påtage sig en rolle i det internationale serviceteam.

Hvordan ansøger man?
Hvis du vil opleve denne online begivenhed, skal du klikke her for at sende din ansøgningsformular direkte til WAGGGS inden 2. maj 2021.
Bemærk, at planlægningsteamet altid vil søge godkendelse af din medlemsorganisation, inden en rolle tilbydes.
Når ansøgninger er modtaget og gennemgået, vil planlægningsteamet være i kontakt med enkeltpersoner om de næste trin.

Har du nogle spørgsmål er velkommen til at stille dem til ic@pigespejder.dk

World Thinking Day 2021

Tænkedag 2021 nærmer sig med hastige skridt, og mange spejdergrupper og -kredse er derfor i gang med planlægningen af deres fejring.

I år tager World Association of Girl Guides and Girl Scouts’ (WAGGGS) aktivitetsmateriale i teamet ‘sammen om fred’. Derudover har vi anlagt et særligt fokus på onlineaktiviteter i tilfælde af, at de nuværende restriktioner forlænges yderligere.

En dygtig arbejdsgruppe under Pigespejdernes Fællesråd Danmark har oversat, tilpasset og produceret aktiviteter til et dansk aktivitetsmateriale, som nu er udgivet her på hjemmesiden. Du finder alle informationer i undermenuen ‘aktivitetsmateriale’ øverst på siden.

Hvad er der sket et år efter Social Innovation – Iværksætteri giver værdi, var på tur i Malaysia

Det er efterhånd ved at være lidt over et år siden, at vi var på rundtur i Malaysia, hvor vi afholdt fire sessioner i Social Innovation forskellige steder i landet. Vi havde et tæt pakket program, hvor tiden var knap, men vi fik en masse oplevelser med hjem i bagagen. Sofie-Amalie fra teamet, mødte helt tilfældigt en af de lokale piger fra Malaysia på et internationalt spejderkursus tilbage i efteråret. Sofie-Amalie fik en rigtig god opdatering på fremgangen af de forskellige projekter, der kom frem i støbeskeen der over.

Hun fik blandt andet fortalt, at de er i gang med at oprette en ny afdeling og en ny aldersgren af spejder i GGAM (Girl Guides Association Malaysia). Dem vil de kalde for ”The Colvers”. ”The Colvers” er i alderen gruppen 18-30-årige, og det er blevet vedtaget at programmaterialet fra Social Innovation, skal være en fast del af deres nye green i GGAM. De forventer at begynde med den nye alders green i løbet af efteråret 2020.

Hvis du vil læse mere om vores session i Malaysia, kan du læse mere på https://pigespejder.dk/news/tre-pigespejdere-satte-verden-i-bevaegelse-i-malaysia/

Eller gå ind på Facebook og følg med i vores arbejde.

Input til Tænkedag 2021

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) er i fuld gang med at udvikle aktivitetsmaterialet til World Thinking Day 2021, som finder sted den 22. februar 2021. WAGGGS har besluttet, at de i denne omgang vil involvere medlemmerne – så du, din enhed eller din gruppe har nu mulighed for at indsende aktivitetsforslag til WAGGGS.

Tænkedagen i 2021 vil have temaet peacebuilding, så jeres aktiviteter skal kunne sættes ind i dette perspektiv for at komme i betragtning til materialet. Overvej, hvilke aktiviteter, der er jeres favoritter, og send dem til WAGGGS på engelsk. Der er deadline på indsendelse den 15. juni.

For at gøre det så nemt for jer, som det er muligt, har WAGGGS oprettet et dokument til jeres forberedelse samt et spørgeskema til selve indsendelsen. I forberedelsesdokumentet kan I læse alle deltaljerne om aktiviteterne.

Forberedelse: https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/WTD_2021_Submission_guidelines_English.pdf?utm_source=ALL+WAGGGS+COMMUNICATIONS&utm_campaign=3df56b7b47-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_24_02_01_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_338c900ee7-3df56b7b47-124557093

Indsendelsesform: https://wagggs.typeform.com/to/X9KC5F?utm_source=ALL+WAGGGS+COMMUNICATIONS&utm_campaign=3df56b7b47-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_24_02_01_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_338c900ee7-3df56b7b47-124557093

Skulle I have nogle spørgsmål til ovenstående, kan I henvende jer på ic@pigespejder.dk.